آتش نشانی بوکان همچنان بدنبال کشف علّت خروج گاز از فاضلاب منازل مسکونی
آتش نشانی بوکان همچنان بدنبال کشف علّت خروج گاز از فاضلاب منازل مسکونی
به گزارش روابط عمومی آتش‌نشانی بوکان؛ بدنبال خروج گاز و آتش از فاضلاب منزلی و استنشاق بوی آن در دیگر منازل کوچه نگین در روز گذشته، یک تیم از کارشناسان آتش نشانی بهمراه اداره گاز و فاضلاب شهری در محل حاضر شدند.

به گزارش روابط عمومی آتش‌نشانی بوکان؛ بدنبال خروج گاز و آتش از فاضلاب منزلی و استنشاق بوی آن در دیگر منازل کوچه نگین در روز گذشته، یک تیم از کارشناسان آتش نشانی بهمراه اداره گاز و فاضلاب شهری در محل حاضر شدند.

پس از کارشناسی های روز گذشته و احتمال وجود گاز H2S صبح امروز ماموران فاضلاب شهری اقدام به حفاری و بررسی سیستم دفع فاضلاب این محله نمودند.

معروفی رئیس آتش نشانی بوکان صبح امروز با حضور در محل حادثه روز گذشته ضمن بررسی مجدد و ارائه توصیه های ایمنی به ساکنین محله از ایمن بودن آن خبر داد.

وی همچنین از شهروندان ارجمند خواست در صورت نیاز و یا هر گونه مشکل در کلیه ساعات شبانه روزی با شماره ۱۲۵ آتش‌نشانی تماس برقرار نمایند.