پایگاه خبری تحلیلی کردستان فردا با داشتن مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره مجوز۹۴/۵۴۲۷ با رویکرد روزنامه نگاری توسعه سعی در پوشش کلیه اخبار، حوادث و رویدادهای منطقه ایران و جهان را داشته و بر این اساس سعی دارد با تمرکز بیشتر بر واژه (چه) به تحلیل و بررسی مسائل و رویدادهای بپردازد.

رسالت ما به عنوان یک مجموعه خبری درک، بیان و منعکس ساختن اخبار و مسائل مهم خبری و تحلیلی با در نظر گرفتن تازگی و درست بودن آن رویداد ها می باشد.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: آزاد حاجی غفوری بوکانی