آموزش و پرورش بوکان همچنان بدون رئیس و چندین پست حساس به سر می‌برد
آموزش و پرورش بوکان همچنان بدون رئیس و چندین پست حساس به سر می‌برد
مدت طولانی است که آموزش و پرورش بوکان با سرپرست اداره می‌گردد و در این وضعیت آموزش و پرورش از نبود چندین پست حساس رنج می برد و دود آن به چشم جامعه و خانواده 4 هزار نفری فرهنگیان و 50 هزاری نفری دانش آموزان شهرستان و درکل باید بگوییم به کل مردم بوکان که همه در ارتباط با آموزش و پرورش و مدرسه می‌باشند

درد دل یک فرهنگی با فرماندار شهرستان بوکان و اداره کل آموزش و پرورش

▪مدت طولانی است که آموزش و پرورش بوکان با سرپرست اداره می‌گردد و در این وضعیت آموزش و پرورش از نبود چندین پست حساس رنج می برد و دود آن به چشم جامعه و خانواده ۴ هزار نفری فرهنگیان و ۵۰ هزاری نفری دانش آموزان شهرستان و درکل باید بگوییم به کل مردم بوکان که همه در ارتباط با آموزش و پرورش و مدرسه می‌باشند بصورت و مستقیم و غیرمستقیم می‌رود. آموزش و پرورشی که بیش از یک سال از اتمام ماموریت دوره دوساله نماینده مدیران مقاطع سه گانه می گذرد. آموزش و پرورشی که جلسات انجمن مرکزی اولیا ء و مربیان و شورای آموزش و… ضروری برگزار نمی‌شود. آموزش و پرورشی که جلسات ماهانه مدیران مقاطع مختلف تحصیلی وی برگزار نمی‌شود. آموزش و پرورشی که در انتخاب معلمان نمونه آن بر خلاف دستورالعمل فله‌ای عمل و مراسم هفته معلم آن بخاطر مسایل سیاسی و انتخاباتی خارج از وقت مقرر با مصلحت اندیشی و محافظه کاری و دورشان معلمان و ضعیف برگزار می‌گردد . آموزش و پرورشی که کلیه طرح و پروژه های آن اعم از مدرسه سازی توسط خیرین مدرسه ساز و نوسازی متوقف گردیده است و این در حالیست که جامعه دانش آموزی بوکان با رشد فزاینده روبرو هست و تمامی مدارس بوکان دوشیفته هستند که در همجواری بوکان میاندوآب تمامی مدارس آن تک شیفته هست. و من بعد و در سال تحصیلی جدید و پیش رو مدارس بوکان با دوشیفته بودن قطعا جوابگوی ظرفیت دانش آموزی این شهرستان نیست. اکنون فصل سازماندهی نیروهای آموزش و پرورش و ساماندهی فضا می باشد که هیچ گونه برنامه ریزی برای آن انجام نگرفته است و اکثر پست های اداری و ستادی اداره خالی می‌باشد و انگیزه ای برای ورود به داخل کادر اداری وجود ندارد و از آن طرف هم انگیزه کافی و وافی در بین معلمان آموزشی علیرغم دلسوز بودن آنان رو به افول می باشد و هزاران مسایل دیگر که به علت ذیق وقت و طولانی شدن مطلب از آن صرف نظر می‌گردد.
فرماندار محترم ضمن تبریک صدور حکم فرمانداری حضرت عالی از سوی وزیر کشور اخیرا می خواهیم این مطلب را عرض کنیم مگر در نظام جمهوری اسلامی تفکیک و استقلال قوا برابر اصل ۵۷ قانون اساسی نیامده است ؟ چرا باید معلمان و دانش آموزان ما که آینده سازان این مملکت هستند قربانی امیال شخصی و انتخاباتی و قوای دیگر شود ؟ مردم ما به آقای رئیسی رای داند چون شعار وی دولت مردمی و ایران قوی بود و هست ولی اکنون رفتار دولت با شعار آن منافات دارد در بوکان دولت مردمی به دولت نماینده مبدل گشته است؟!

کسانی نیز برای منصوب شدن در این سمت معرفی شدند اما به دلایل مختلفی نتوانستند سکاندار این مسئولیت باشند. از مسئولین امر می‌خواهیم با پیگیری و بررسی اداره آموزش و پرورش برای بهتر پیش بردن هدف دانش آموزان بوکان ، این مسئولیت را هر چه سریعتر به فردی مناسب و شایسته دهند.