امروز پایان فرصت برای تعیین قیمت مصوب جدید خرید تضمینی گندم است
امروز پایان فرصت برای تعیین قیمت مصوب جدید خرید تضمینی گندم است
▪طبق قانون از زمان تصویب قیمت محصول رئیس شورا یک هفته فرصت دارد که قیمت جدید را به کشاورزان اعلام کند. در ششم اردیبهشت قیمت جدید خرید تصمینی گندم در شورا تصویب شد و امروز دقیقاً یک هفته از این تصویب می‌گذرد.

قاسم پیشه‌ور، رئیس نظام صنفی کشاورزی ایران؛

▪طبق قانون از زمان تصویب قیمت محصول رئیس شورا یک هفته فرصت دارد که قیمت جدید را به کشاورزان اعلام کند. در ششم اردیبهشت قیمت جدید خرید تصمینی گندم در شورا تصویب شد و امروز دقیقاً یک هفته از این تصویب می‌گذرد.

▪شب گذشته شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی کشور در همین ارتباط تشکیل جلسه داده است.
شورا مصوب کرده است که، در روزجاری رئیس شورا بر وظیفه قانونی خود عمل و قیمت مصوب جدید خرید تضمینی گندم که در هفته گذشته به تصویب رسیده بود را اعلام کند.

▪وی در پاسش به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه ” گزارشی‌های زیادی درباره افزایش فعالیت دلالان در مزارع گندم برای خرید محصول از کشاورزان در پی تاخیر در اعلام قیمت مصوب جدید و یا افزایش اندک آن وجود دارد”، گفت: این افراد واسطه‌هایی هستند که خرید گندم برای کارخانه‌های صنایع غذایی مانند کارخانه ماکارونی، شیرینی و نان صنعتی یا حتی خوراک دام را انجام می‌دهند و نمی‌توان فعالیت آن‌ها را غیرقانونی توصیف کرد.

▪به اعتقاد رئیس نظام صنفی کشاورزی : هیچ منع قانونی برای حضور آن‌ها در مزارع وجود ندارد و می‌توانند با توافق با کشاورز محصول را خریداری و در صنعت مورد استفاده قرار دهند.
▪برای کشاورزان نیز منع قانونی برای فروش محصول به این افراد وجود ندارد.