اهدای عضو در ارومیه به ۲ بیمار زندگی دوباره بخشید
اهدای عضو در ارومیه به ۲ بیمار زندگی دوباره بخشید
اولین اهدای عضو سال ۱۴۰۲ در استان آذربایجان غربی بنام مرحوم شادروان بهنام عمران زاده ۳۲ ساله اهل شهرستان ارومیه رقم خورد.

اولین اهدای عضو سال ۱۴۰۲ در استان آذربایجان غربی بنام مرحوم شادروان بهنام عمران زاده ۳۲ ساله اهل شهرستان ارومیه رقم خورد.

با تصمیم ایثارگرانه خانواده عمران زاده اعضای پیکر جان بخش مرحوم بهنام عمران زاده به دو بیمار دردمند و در نوبت انتظار دریافت عضو، جان دوباره بخشید.

در این اقدام پسندیده دو کلیه‌ی وی اهدا شد.