بازدید اعضای شورای اسلامی شهر، معاونین و کارشناسان شهرداری از ساختمان سینما وحدت بوکان
بازدید اعضای شورای اسلامی شهر، معاونین و کارشناسان شهرداری از ساختمان سینما وحدت بوکان
روز دوشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲ اعضای شورای اسلامی شهر، معاونین و کارشناسان شهرداری ضمن بازدید از محل ساختمان سینما وحدت بوکان با کارشناسان حوزه طراحی پردیس سینمایی دیدار و گفتگو کردند.

روز دوشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲ اعضای شورای اسلامی شهر، معاونین و کارشناسان شهرداری ضمن بازدید از محل ساختمان سینما وحدت بوکان با کارشناسان حوزه طراحی پردیس سینمایی دیدار و گفتگو کردند.

شایان ذکر است که به همت شورای اسلامی شهر و شهرداری بوکان قرار است که بزودی عملیات ساخت و احداث سینمای جدید پردیس این شهر آغاز شده و پس از دو دهه تعطیلی سینما در بوکان شاهد بهره برداری از آن باشیم.