برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش در فرمانداری بوکان برگزار شد
برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش در فرمانداری بوکان برگزار شد
این جلسه با ریاست صنعتی سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان و با حضور نماینده مردم شهرستان بوکان در مجلس شورای اسلامی و همچنین اعضای کارگروه با دستور کار جلسه زیر در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد:

این جلسه با ریاست صنعتی سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان و با حضور نماینده مردم شهرستان بوکان در مجلس شورای اسلامی و همچنین اعضای کارگروه با دستور کار جلسه زیر در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد:

۱- بررسی مصوبات جلسه قبل
۲- بحث و تبادل نظر در خصوص برنامه های ویژه هفته گرامیداشت مقام معلم و نحوه تقدیر از معلمان شاخص
۳- بحث و تبادل نظر در خصوص برگزاری آزمون استخدامی
۴- بحث و تبادل نظر در خصوص پیگیری پروژه های نیمه تمام
۵- استماع نظر اعضای محترم شورای آموزش و پرورش

این جلسه با ریاست فرماندار محترم و حضور نماینده محترم شهرستان و بقیه اعضای شورای آ.پ و با دعوت از ریاست محترم اداره مسکن و شهرسازی ، برگزار شد که ابتدا مدیریت محترم آ.پ خلاصه ای از عملکرد شورای ا.پ در سال ۱۴۰۱ و گزارش پیگیری پروژه های مدارس نیمه تمام و.. را بیان نمودند سپس کارشناس محترم امور حقوق در حصوص تعیین تکلیف و تصمیم گیری نهایی در مورد زمین‌های دارای کاربری آموزشی و واگذاری به آ.پ و صدور سند مالکیت برای آنان از طرف شهرداری و اداره مسکن و شهرداری ، مطالب لازم را بیان نمودند و مقرر شد برای جلسه بعد این مهم از طریق کمیته مرکب از نمایندگان هر سه دستگاه پیگیری و تصمیم نهایی در جلسه بعدی ارائه گردد. سپس در خصوص ساماندهی فضاهای آموزشی با توجه به مشکل حاد فضاهای آموزشی در بعضی از مناطق جهت سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ ،بحث و تبادل نظر صورت گرفت و در نهایت نماینده محترم و فرماندار محترم ضمن جمع بندی نظرات مطرح شده در خصوص موارد مطرح شده مطالب مفیدی را عنوان نمودند و بر پیگیری مصوبات این جلسه و عملی شدن این مصوبات و بررسی و پیگیری آسیب‌های اجتماعی با همکاری اورژانس اجتماعی و… مطالب لازم مطرح گردید