ستاره شناسان:تشخیص منبع فوران های رادیویی سریع در کهکشان راه شیری
ستاره شناسان:تشخیص منبع فوران های رادیویی سریع در کهکشان راه شیری

ستاره شناسان برای نخستین بار موفق شدند تا منشاء مربوط به امواج رادیویی را در کهکشان راه شیری کشف کنند. ستاره شناسان معتقدند که یکی از ستارگان نوترونی فوق متراکم در کهکشان منبع فوران های رادیویی سریع بوده و بدین ترتیب حل بسیاری از مسائل مربوط به ایجاد امواج رادیویی به زودی حل می شود. […]

ستاره شناسان برای نخستین بار موفق شدند تا منشاء مربوط به امواج رادیویی را در کهکشان راه شیری کشف کنند. ستاره شناسان معتقدند که یکی از ستارگان نوترونی فوق متراکم در کهکشان منبع فوران های رادیویی سریع بوده و بدین ترتیب حل بسیاری از مسائل مربوط به ایجاد امواج رادیویی به زودی حل می شود.

پیش از این ستاره شناسان فوران های کوتاه و سریع امواج رادیویی را در فضای بیرونی کشف کرده بودند و اکنون  توانستند تا منبع قدرتمند درون کهکشانی را به عنوان منشاء امواج رادیویی اسرار‌آمیز شناسایی کنند.

تبلیغات

به گفته ستاره شناسان این امواج رادیویی قدرتمند به نام فوران های رادیویی سریع (FRB) توسط یک ستاره نوترونی ایجاد می‌شود که در گوشه ای از کهکشان راه شیری قرار دارد. این ستاره از نوع قدرتمند فوق متراکم است و دلیل ایجاد آن نیز خود فروپاشی ستاره های غول پیکر و بزرگتر از خورشید می باشد. این ستاره ها اغلب از نوع مگنتار بوده و از طریق میدان مغناطیسی قدرتمندی که دارند، محل ذخیره مقادیر بسیار زیاد انرژی با توانایی تغییر شکل اتم ها هستند. این کشف دانشمندان دستاورد مهمی برای مشتاقان شناخت منشاء امواج رادیویی اسرار آمیز است. فوران های رادیویی معمولا هر ثانیه یک بار و تنها برای چند میلی ثانیه انجام میگیرد و به همین دلیل شناسایی و کشف منابع آن بسیار سخت بوده و اینکه ممکن است منشاء آن نیز در فاصله میلیاردها سال نوری از ما قرار داشته باشد.