دستگیری پیمانکار یک مجتمع مسکونی در ترکیه
دستگیری پیمانکار یک مجتمع مسکونی در ترکیه
پیمانکار مجتمع «رنسانس حاتای» که در زلزله اخیر حاتای ترکیه فروریخته، هنگام فرار به خارج از کشور در فرودگاه استانبول دستگیر شد.

پیمانکار مجتمع «رنسانس حاتای» که در زلزله اخیر حاتای ترکیه فروریخته، هنگام فرار به خارج از کشور در فرودگاه استانبول دستگیر شد.

▪گویا همه جای دنیا بساز بندازها یک شکل اند از “حسین عبدالباقی” تا ” رنسانس حاتای”
البته یه کمی فرق دارن که مثلا ساختمان اولی خود به خود میریزه ساختمان دومی با زلزله ۷/۸ ریشتری!