راهیابی جوان نخبه بوکانی به اردوی مسابقات جهانی مهارت فرانسه
راهیابی جوان نخبه بوکانی به اردوی مسابقات جهانی مهارت فرانسه
مرحله کشوری بیستمین دوره مسابقات ملی مهارت در رشته‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان گلستان برگزار گردید.

مرحله کشوری بیستمین دوره مسابقات ملی مهارت در رشته‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان گلستان برگزار گردید.

▪ در پایان این مسابقات مهران امان‌الله در رشته فناوری‌های وب از بوکان که به عنوان نماینده استان آذربایجان غربی حضور داشت موفق به کسب رتبه سوم کشوری و دریافت مدال برنز گردید و به اردوی مسابقات جهانی مهارت لیون فرانسه ۲۰۲۴ راه یافت.

▪مسابقات مهارتی کشور همه ساله با حضور جوانان زیر ۲۱ سال دارای مهارت در سه مرحله شهرستانی، استانی و کشوری انجام می شود و مدال آوران کشوری به رقابت‌های جهانی راه می‌یابند.