صخره های آسمانی و عبور آنها از کنار زمین
صخره های آسمانی و عبور آنها از کنار زمین

دو سیارک فضایی که در اصطلاح به آنها صخره آسمانی هم می‌گویند چهارم و هشتم مهرماه از کنار زمین عبور می‌کنند.  ناسا اعلام کرده است که ۲۵ و ۲۹ سپتامبر، معادل چهارم و هشتم مهرماه دو سیارک با قطر ۴۲۶ فوت قطر و ۶۵۶ فوت معادل ۱۳۰ متر و ۲۰۰ متر از کنار زمین عبور […]

دو سیارک فضایی که در اصطلاح به آنها صخره آسمانی هم می‌گویند چهارم و هشتم مهرماه از کنار زمین عبور می‌کنند.

 ناسا اعلام کرده است که ۲۵ و ۲۹ سپتامبر، معادل چهارم و هشتم مهرماه دو سیارک با قطر ۴۲۶ فوت قطر و ۶۵۶ فوت معادل ۱۳۰ متر و ۲۰۰ متر از کنار زمین عبور می کنند.

فاصله عبوری این دو صخره آسمانی هم با زمین ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار کیلومتر و ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار کیلومتر خواهد بود.

ناسا پیش‌بینی کرده است تا دوم اکتبر ۲۱ سیارک از کنار زمین عبور کنند.

احتمال برخورد سیارکها با زمین بسیار اندک است طبق تحقیقات دانشمندان دانشگاه “ام‌آی‌تی”(MIT) شاید هر ۶۰۰ هزار سال یک بار یک سیارک بزرگ با ابعادی بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ فوت با زمین برخورد کند.