قرارداد عکس‌برداری هوایی محدوده و حریم شهر بوکان امضا شد
قرارداد عکس‌برداری هوایی محدوده و حریم شهر بوکان امضا شد
در راستای بازنگری طرح تفصیلی و الحاق سکونت‌گاه‌های غیررسمی صورت گرفت: قرارداد عکس‌برداری هوایی محدوده و حریم شهر بوکان امضا شد

در راستای بازنگری طرح تفصیلی و الحاق سکونت‌گاه‌های غیررسمی صورت گرفت:
قرارداد عکس‌برداری هوایی محدوده و حریم شهر بوکان امضا شد

▪ناصح محمدخانی، شهردار بوکان امروز چهارشنبه، مهمان معاون وزیر دفاع و پشتیبانی و رییس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح بود.

▪ در این ملاقات با سرتیپ دوم دکتر فخری، معاونت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رییس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح قرارداد عکس‌برداری هوایی محدوده و حریم شهر بوکان منعقد شد.

▪ این تفاهم‌نامه در راستای بازنگری در طرح تفصیلی و کاهش افق طرح، الحاق سکونت‌گاه‌های غیررسمی و افزایش محدوده به منظور برنامه‌ریزی پایدار، به‌کارگیری در طرح‌های توسعه و ممیزی ملاک صورت گرفت.

▪ در این دیدار که شش نفر از معاونان آن سازمان و همچنین رسول‌زاده، معاونت شهرسازی و معماری و بنگینی کارشناس فنی و شهرسازی شهرداری بوکان نیز حضور داشتند، قرارداد عکس‌برداری هوایی با GSD=10-15CM و تولید نقشه‌ی رقومی ۱/۲۰۰۰ محدوده و حریم شهر بوکان به مساحت ۹۸۱۰ هکتار و منحنی تراز یک متری به همراه Gis ready نقشه‌ها و تولید ارتوفتوموزاییک استاندارد بعد از ۱۳ سال امضا شد.