نجات جوان بوکانی غرق شد از مرگ صد در صد در سد شهید کاظمی بوکان
نجات جوان بوکانی غرق شد از مرگ صد در صد در سد شهید کاظمی بوکان
به گزارش رادیو بوکان به نقل از روابط عمومی هیات نجات غریق شهرستان بوکان، امروز جمعه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۱ جوان بوکانی که در سد شهید کاظمی شهرستان بوکان‌ اقدام به شنا کرده بود و به دلیل عدم آشنایی با شنا دچار غرق شدگی شده بود توسط ناجیان کانون ساتیار بوکان آقایان، سراج کریمی، کیان صالحی،افشین قادری، شایان نصیری از مرگ حتمی نجات داده و از آب بیرون کشیده شد. و اقدام مراقبتی برای جوان غرق شده صورت گرفت

به گزارش رادیو بوکان به نقل از روابط عمومی هیات نجات غریق شهرستان بوکان، امروز جمعه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۱ جوان بوکانی که در سد شهید کاظمی شهرستان بوکان‌ اقدام به شنا کرده بود و به دلیل عدم آشنایی با شنا دچار غرق شدگی شده بود توسط ناجیان کانون ساتیار بوکان آقایان، سراج کریمی، کیان صالحی،افشین قادری، شایان نصیری از مرگ حتمی نجات داده و از آب بیرون کشیده شد. و اقدام مراقبتی برای جوان غرق شده صورت گرفت
متاسفانه هر ساله شاهد غرق شدگی بسیاری از همشهریان عزیز در سد شهید کاظمی بوکان هستم که توسط ناجیان کانون ساتیار از مرگ حتمی نجات داده می‌شوند
🔸شایان ذکر است که فعالیت کانون ساتیار به علت عدم حمایت مسولین متوقف شده است و حضور آنها امروز بخاطر تفریح و وجدان کاری خودشان بوده است
▫ساتیار در چند سال گذشته موفق به نجات جان ۱۵۰ نفر در سد بوکان شده و حضور ناجیان این کانون در سد نقش مهمی در کاهش شدید حوادث غرق شدگی داشته است
♦روابط عمومی هیات نجات غریق شهرستان بوکان