واکنش نماینده مهاباد به عدم تأمین حقابه ایران توسط طالبان …
واکنش نماینده مهاباد به عدم تأمین حقابه ایران توسط طالبان …
جناب رئیسی زمانی که بنده و جمعی از همکارانم در مجلس پیرامون حقابه کشورمان از ترکیه و افغانستان فریاد می زدیم، شما و مسئولین در فکر نجات اردوغان از کودتا و به قدرت رسیدن طالبان بودید!!

جلال محمودزاده نماینده مهاباد در توییتی انتقادی نوشت؛

جناب رئیسی زمانی که بنده و جمعی از همکارانم در مجلس پیرامون حقابه کشورمان از ترکیه و افغانستان فریاد می زدیم، شما و مسئولین در فکر نجات اردوغان از کودتا و به قدرت رسیدن طالبان بودید!!
حال بفرمایید جواب گستاخی های این دو کشور به تعبیر شما دوست و همسایه را بدهید که آب را بر ایران بسته اند!