کاوشگر چین امسال روی مریخ فرود می‌آید
کاوشگر چین امسال روی مریخ فرود می‌آید

آژانس ملی فضایی چین (CNSA) : طبق برنامه مقرر در حال حاضر وضعیت کاوشگر “تیان ون-۱” باثبات است و حدود یک ماه دیگر با کاستن از سرعت خود در نزدیکی کره مریخ، در ادامه وارد مدار مریخ شده و برای  فرود بر سطح آن آماده می شود. عمأموریت تیان ون-۱ اولین گام چین برای انجام […]

آژانس ملی فضایی چین (CNSA) : طبق برنامه مقرر در حال حاضر وضعیت کاوشگر “تیان ون-۱” باثبات است و حدود یک ماه دیگر با کاستن از سرعت خود در نزدیکی کره مریخ، در ادامه وارد مدار مریخ شده و برای  فرود بر سطح آن آماده می شود.

عمأموریت تیان ون-۱ اولین گام چین برای انجام اکتشافات مستقل در سیاره مریخ است. در این ماموریت؛ پرواز در مدار مریخ، فرود بر مریخ و گشت روی سطح این سیاره انجام خواهد شد.

وزن کلی کاوشگر تیان ون-۱ حدود ۵ تن است که از یک مدارگرد و یک دستگاه گشت تشکیل شده است. دستگاه گشت شامل  سفینه ورود و یک مریخ نورد  است.