پلاسکو در حال افتتاح - کردستان فردا | کردستان فردا