دوشنبه, ۲۰ آذر , ۱۴۰۲
ایا مسولین غیر بومی بوکانی امیراباد را فراموش کرده اند ۲۰ خرداد ۱۴۰۲

ایا مسولین غیر بومی بوکانی امیراباد را فراموش کرده اند

هر اخباری را دنبال می کنیم مسول این شهر کاملا منطقه امیراباد با بیش از ۳۰/۰۰۰جمعیت فراموش کرده اند ، در حال حاضر هیچ طرح عمرانی در این منطقه در مرحله اجرایی نیست جز یک پارک که از سال گذشته در یک مسیر کاملا بدون کاربری در حال احداث است .