یکشنبه, ۱۹ آذر , ۱۴۰۲
منزل هیمن چگونه ” سرا ” شد؟ ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
 دیدگاه نسبت به یک رویداد فرهنگی

منزل هیمن چگونه ” سرا ” شد؟

شاید ایشان یگانه انسانی باشد که هر آنچه شعر در طول 50 سال بر او بخشیده بود ، در اوج قدرت ادبی و هنریش ، در یک روز سرد ، سیاست از او ستاند

زبان کوردی طرد آن: انسداد شناخت زبانیِ تاریخ ۰۲ اسفند ۱۳۹۸

زبان کوردی طرد آن: انسداد شناخت زبانیِ تاریخ

روز جهانی زبان مادری فرصتی برای زبانهای مطرود روز جهانی زبان مادری، این فرصت گرانقدر را به زبانهای مطرود و به حاشیه رانده می دهد که اندکی بیرون از تمام ساختارهای مسلط زبانی که به شکل گزاره های مسلط در نهادهای آموزشی، دینی، خبری، سیاسی، اجتماعی و … دیده می شود، به جهان و تاریخ […]

عبدالرحمن شرفکندی”هەژار” ۱۸ آذر ۱۳۹۸

عبدالرحمن شرفکندی”هەژار”

عبدالرحمن شرفکندی”هەژار“… این نام برای فارسی زبانانی کە کتاب قانون شیخ الرئیس ابوعلی سینا را خواندەاند یا بە آرمگاه ابن سینا و بخش مربوط بە آثار او در همدان رفتەاند نامی آشناست. تنها مترجمی کە قادر بە ترجمەی کتاب قانون از عربی بە فارسی شد: در سال ١٣٠٠ هـ.ش در مهاباد متولد شد، زندگانی پر […]