پنج شنبه, ۱۱ خرداد , ۱۴۰۲
قرارداد عکس‌برداری هوایی محدوده و حریم شهر بوکان امضا شد ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

قرارداد عکس‌برداری هوایی محدوده و حریم شهر بوکان امضا شد

در راستای بازنگری طرح تفصیلی و الحاق سکونت‌گاه‌های غیررسمی صورت گرفت: قرارداد عکس‌برداری هوایی محدوده و حریم شهر بوکان امضا شد