سه شنبه, ۸ اسفند , ۱۴۰۲
فروشگاههای زنجیره ای و مشکل اشتغال در شهرهای کوچک ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

فروشگاههای زنجیره ای و مشکل اشتغال در شهرهای کوچک

به فروشگاه‌هایی که یک مدیریت واحد را دارند و در سطح یک شهر یا کشور دارای مجموعه فروشگاه‌هایی هستند که از عنوان تجاری یکسانی استفاده می‌کنند و معمولاً محصولات مشابه یا تقریباً مشابهی ارائه می‌کنند گفته می‌شود قدمت 40تا50ساله در ایران و بیشتر در جهان را دارا هستند.