یکشنبه, ۱۹ آذر , ۱۴۰۲
نماینده مهاباد عملکرد رئیس جمهور و دولت را برای چندمین بار به باد انتقاد گرفت … ۰۲ خرداد ۱۴۰۲

نماینده مهاباد عملکرد رئیس جمهور و دولت را برای چندمین بار به باد انتقاد گرفت …

هنگام انتخابات با کاندیداهای پوششی ادعاهایتان گوش فلک را کر کرده بود ولی حالا توان مدیریت نان و مرغ را هم ندارید!

حبیب زاده: حق هر کارگری دستمزد متعارف، مسکن و بیمه است ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

حبیب زاده: حق هر کارگری دستمزد متعارف، مسکن و بیمه است

▫کارگران، بخش اصلی یک نظام اقتصادی هستند که با همت پولادین خود، چرخهای صنعت کشور را به حرکت در می آورند.