یکشنبه, ۱۹ آذر , ۱۴۰۲
بدهی ۶۰۰ میلیارد تومانی جهاد کشاورزی به پتروشیمی ارومیه ۰۷ تیر ۱۴۰۲
مدیرعامل پتروشیمی ارومیه خبر داد

بدهی ۶۰۰ میلیارد تومانی جهاد کشاورزی به پتروشیمی ارومیه

مدیرعامل پتروشیمی ارومیه از بدهی 600 میلیارد تومانی جهاد کشاورزی به شرکت پتروشیمی ارومیه خبر داد.