اطلاعیه آموزش و پرورش بوکان در خصوص پایگاه‌های سنجش
اطلاعیه آموزش و پرورش بوکان در خصوص پایگاه‌های سنجش
به اطلاع می‌رساند برابر دستورالعمل‌های وزارت آموزش و پرورش،کلیه کودکان باید قبل از ورود به مدرسه در طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی که در پایگاه‌های سنجش سطح شهرستان انجام می‌شود شرکت نمایند.

به اطلاع می‌رساند برابر دستورالعمل‌های وزارت آموزش و پرورش،کلیه کودکان باید قبل از ورود به مدرسه در طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی که در پایگاه‌های سنجش سطح شهرستان انجام می‌شود شرکت نمایند.
کلیه اولیای محترمی که فرزندانشان برای سال تحصیلی جدید در پایه اول ثبت نام خواهند نمود ابتدا از طریق سامانه my.medu.ir نسبت به نوبت‌گیری در یکی از پایگاه‌های سطح شهرستان اقدام نموده و در موعد تعیین شده همراه با فرزندشان جهت انجام سنجش در پایگاه‌ها حضور یابند.
آخرین مهلت تعیین شده برای اولیای محترم جهت نوبت گیری و انجام فرایند سنجش فرزندانشان تا خردادماه می‌باشد.

آدرس پایگاه‌های سنجش:
۲.پایگاه سنجش واقع در مدرسه لادن: خیابان ساحلی، روبروی پارک ساحلی، نبش خیابان سالمندان، مدرسه کودکان با نیازهای ویژه لادن: ۴۶۲۴۴۳۳۲

۲.چهارراه استاد حقیقی، جنب مرکز مخابرات نصر، شیفت مخالف مدرسه ابتدایی رضوان: ۴۶۲۳۱۸۳۰

۳.ابتدای شهرک گلستان، جنب مرکز سالمندان، شیفت مخالف مدرسه رازی: ۴۶۲۶۹۶۹۲