برگزاری آزمون استخدامی برای جذب ۲۸ هزار دبیر امسال
برگزاری آزمون استخدامی برای جذب ۲۸ هزار دبیر امسال
اخیرا یک آزمون استخدامی در اردیبهشت ماه برای جذب آموزگار برگزار کردیم. قرار است ۲۸ هزار و ۲۰۰ آموزگار جدید پس از پذیرش در آزمون استخدامی وارد سیستم آموزش و پرورش شوند.

صحرایی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با ایسنا:

اخیرا یک آزمون استخدامی در اردیبهشت ماه برای جذب آموزگار برگزار کردیم.

قرار است ۲۸ هزار و ۲۰۰ آموزگار جدید پس از پذیرش در آزمون استخدامی وارد سیستم آموزش و پرورش شوند.

همچنین یک آزمون دیگر هم برای استخدام دبیران دبیرستان‌ها، هنرستان‌ها و مربیان پرورشی برگزار خواهیم کرد.

حدود ۲۸ هزار مجوز استخدامی جذب دبیر دریافت کرده‌ایم و آزمون امسال برگزار می‌شود.