فروشگاە صنایع دستی در بوکان افتتاح شد
فروشگاە صنایع دستی در بوکان افتتاح شد
ادارە میراث فرهنگی شهرستان بوکان بە مناسبت هفتە صنایع دستی اقدام بە افتتاح فروشگاە صنایع دستی نگین سفال در خیابان شهید بهشتی (خیابان سقز) روبروی بانک مسکن نمود.

بە مناسبت هفتە صنایع دستی؛

فروشگاە صنایع دستی در بوکان افتتاح شد

ادارە میراث فرهنگی شهرستان بوکان بە مناسبت هفتە صنایع دستی اقدام بە افتتاح فروشگاە صنایع دستی نگین سفال در خیابان شهید بهشتی (خیابان سقز) روبروی بانک مسکن نمود.

این مراسم با حضور معاونت صنایع دستی ادارە کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان غربی، مسئول ادارە میراث فرهنگی بوکان و کارشناسان حوزە صنایع دستی استان انجام گردید.

فروشگاە مذکور اقدام بە فروش انواع محصولات از نوع سفال خام، سرامیک، مینا کاری، سفال طرح دار با کاربردهای خانگی و تزئینی می نماید. طبق اعلام مدیریت فروشگاە نگین سفال و در راستای حمایت از هنرمندان صنایع دستی، آمادگی دارد تا تمام محصولات صنایع دستی در رشتە‌های مختلف را کە توسط صنعتگران ماهر بوکانی تولید می‌شود عرضە و بە فروش برساند.

در ادامە معاونت صنایع دستی استان و ریاست میراث فرهنگی شهرستان بوکان ضمن تقدیر از مدیریت فروشگاە قول مساعد جهت پرداخت تسهیلات و حمایت از این مجموعە را دادند.