سه شنبه, ۸ اسفند , ۱۴۰۲
زام ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

زام

وشکەساڵ؟ ساڵی قات‌وقڕی؟ گەلێکی ناسک؟ نازانم! بەڵام وەندە دەزانم بە پێویستم زانی، یانی پێویست بوو. شەربەتێکی زۆر بەتام‌وچێژ و دڵخوازم سازکرد،